Δωρεάν μεταφορά μαθητών προτύπων και πειραματικών σχολείων

Την κάλυψη από την εκάστοτε περιφέρεια, της δαπάνης για τη μεταφορά των μαθητών από τον χώρο διαμονής τους, στα πρότυπα και πειραματικά σχολεία Η τροπολογία που κατατέθηκε και ψηφίστηκε στη Βουλή, σχετικά με τη δωρεάν μετακίνηση των μαθητών των προτύπων και πειραματικών σχολείων.Με την τροπολογία αυτή προβλέπεται η κάλυψη των δαπανών για την μεταφορά από τον τόπο διαμονής στο σχολείο φοίτησης των μαθητών των προτύπων και πειραματικών σχολείων. Το μέτρο αυτό θα αποτελέσει μία σημαντική ελάφρυνση για τις οικογένειες των μαθητών καθώς θα εξαλείψει ένα σημαντικό έξοδο από τον οικογενειακό τους προϋπολογισμό.