Επιλαχόντες μαθητές στην κλήρωση για το 8/Θ ΠΔΣΠΠ και το 2/Θ Νηπιαγωγείο