Άνοιξε το σύστημα για τις ηλεκτρονικές αιτήσεις εισαγωγής στα Πειραματικά Σχολεία του Πανεπιστημίου

Σε αυτή την ιστοσελίδα https://www.iep.edu.gr/pps/deppsform.php?fbclid=IwAR0bkqC2QxTIkJcGuBnB_n2S_je3lSjW4oKvcidbNdFr9LMHncRdyr-LlhY μπορείτε να υποβάλετε την ηλεκτρονική αίτηση για την εισαγωγή στα Πειραματικά Σχολεία του Πανεπιστημίου Πατρών μέχρι 20/6/2020. Όσον αφορά το νηπιαγωγείο και τα δημοτικά προκηρύσσονται οι εξής κενές θέσεις: Νηπιαγωγείο: 22 (προνήπιο) 8/θεσιο: 14 (Α' τάξη) 2/θεσιο: 5 (Α'τάξη)