Κοινή ανακοίνωση των ΔΣ των Συλλόγων Γονέων & Κηδεμόνων Π.Σ των Πανεπιστημίων Αθηνών, Θεσσαλονίκ


Δείτε την κοινή ανακοίνωση των ΔΣ των Συλλόγων Γονέων & Κηδεμόνων Πειραματικών Σχολείων των Πανεπιστημίων Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Πατρών εδώ: