Πώς θα γίνει η εισαγωγή μαθητών στα Πρότυπα - Πειραματικά για το σχολικό έτος 2020 - 2021

Δείτε την εγκύκλιο.