Συνάντηση του Προεδρείου του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων των Πειραματικών Σχολείων του Πανεπιστημ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Συναντήθηκε το Προεδρείο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου του Πανεπιστημίου Πατρών με τον Αντιπεριφερειάρχη κ. Χαράλαμπο Μπονάνο για τα προβλήματα που ανακύπτουν με αφορμή το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων περί Αναβάθμισης του Σχολείου και άλλες διατάξεις. Το προεδρείο που εκπροσωπούσε και το αντίστοιχο του Γυμνασίου ζήτησε την παρέμβαση του Αντιπεριφερειάρχη για:

Α. Να παραμείνουν ως πειραματικές μονάδες τα σχολεία του Πανεπιστημίου Πατρών (Νηπιαγωγείο-2θεσιο Δημοτικό και 8θεσιο Δημοτικό –Γυμνάσιο-Λύκειο),

Β. Να διασυνδεθούν εκ νέου το Πειραματικό Νηπιαγωγείο Πανεπιστημίου Πατρών και τα Πειραματικά Δημοτικά (2θεσιο και 8θεσιο) Πανεπιστημίου Πατρών με το Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Πατρών,

Γ. Να διασυνδεθούν εκ νέου το Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Πατρών με το Πειραματικό Λύκειο Πανεπιστημίου Πατρών,

Δ. Να εμβαθύνει η σύνδεση των Πειραματικών Σχολικών Μονάδων του Πανεπιστημίου Πατρών (Νηπιαγωγείο-2θεσιο Δημοτικό και 8θεσιο Δημοτικό –Γυμνάσιο-Λύκειο) με το Πανεπιστήμιο Πατρών με πρόβλεψη για υπογραφή μνημονίου συνεργασίας.

Ο Αντιπεριφερειάρχης επικοινώνησε άμεσα με την Υφυπουργό Παιδείας κ. Ζαχαράκη, η οποία τον ενημέρωσε ότι θα μεταφέρει στην Υπουργό κ. Κεραμέως τη διαμαρτυρία των γονέων. Τα Πειραματικά Σχολεία εκπληρώνουν από το 1972 τον κύριο σκοπό τους, δηλαδή την καινοτομία σε διδακτικές πρακτικές και νέο εκπαιδευτικό υλικό και η διαχρονική επιτυχία τους πρέπει να συνεχιστεί.

Τέλος, δοθείσης της ευκαιρίας, το προεδρείο του Δ.Σ του συλλόγου μας, ενημέρωσαν τον κο. Μπονάνο για την ημιτελή ολοκλήρωση του προηγούμενου έργου της μόνωσης του κτιρίου των σχολείων μας, λόγω εξάντλησης της χρηματοδότησης. παρουσία του αρμόδιου μηχανικού της Περιφέρειας για αντίστοιχα θέματα και συζητήθηκε η αναχρηματοδότηση με συμπληρωματικό κονδύλι, το οποίο θα επιτρέψει:

1. την ολοκλήρωση της μόνωσης,

2. την ανακατασκευή των W.C του σχολείου μας βάσει με τα προβλεπόμενα υγειονομικά πρότυπα,

3. την τελική διαμόρφωση του πεζοδρομίου μπροστά από το προαύλιο χώρο και

4. την αντικατάσταση των κουφωμάτων.