Παρακαλούμε για τα σχόλια των γονέων όσον αφορά το άρθρο 13 στο opengove.gr

Βρίσκεται σε εξέλιξη έως 6/5 ανοιχτή δημόσια διαβούλευση του νομοσχεδίου για την παιδεία, σύμφωνα με το οποίο (άρθρο 13), το πειραματικό Γυμνάσιο του πανεπιστημίου Πατρών μετατρέπεται σε πρότυπο, με αποτέλεσμα να πρέπει τα παιδιά μας να εισαχθούν σε αυτό με εξετάσεις. Είναι κρίσιμο να γνωρίζει η ηγεσία του υπουργείου την άποψη μας και την αντίθεσή μας για την αλλαγή αυτή

, παρακαλούμε για τα σχόλια σας στο opengov.gr