Υπόμνημα γονέων μαθητών/τριών ΣΤ΄τάξης του 2/θέσιου και 8/θέσιου Δημοτικού σχολείου Πανεπιστημίου Πα

Μόλις κοινοποιήθηκε στον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων η κάτωθι επιστολή, η οποία υπογράφεται από γονείς της 6ης δημοτικού των σχολείων μας και απευθύνεται προς το Υπουργείο Παιδείας και κοινοποιείται προς όλα τα ΜΜΕ. Με την επιστολή αυτή διατυπώνεται αίτημα προς το Υπουργείο Παιδείας να διασωθούν από τις αλλαγές που προβλέπονται στο νομοσχέδιο του υπουργείου ΜΟΝΟ οι μαθητές της 6ης Δημοτικού! Η κοινοποίηση της επιστολής αυτής προς το Υπουργείο Παιδείας καθώς και προς λοιπούς φορείς αυτής απευθύνεται, ακυρώνει ευθέως την προσπάθεια που καταβάλλεται από τον Σύλλογο Γονέων για την επανασύνδεση με το Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Πατρών και την εξασφάλιση όλων των παιδιών του σχολείου και όχι μόνο αυτών της 6ης Δημοτικού. Διευκρινίζουμε ότι ως Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων επιδιώκουμε με κάθε τρόπο το σχολείο μας να επανασυνδεθεί με το Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Πατρών και ως εκ τούτου στο από 25/4/2020 Υπόμνημά προς το Υπουργείο Παιδείας συμπεριλαμβάνονται και τα παιδιά της 6ης δημοτικού, όπως και το σύνολο του σχολείου. Η επιστολή όμως αυτή σκοπό έχει την διασφάλιση των δικαιωμάτων μόνο των παιδιών της 6ης δημοτικού και όχι όλων των παιδιών του σχολείου.


Υπόμνημα γονέων μαθητών/τριών ΣΤ΄τάξης του 2/θέσιου και 8/θέσιου Δημοτικού σχολείου Πανεπιστημίου Πατρών