Προκήρυξη κενής θέσης ενός αγοριού για την Γ' τάξη του 8/θεσίου Δημοτικού σχολείου.

http://dim-aei-patras.ach.sch.gr/?p=2527