Επαναλειτουργία των σχολείων μετά τις πρόσφατες πλημμύρες

Την Δευτέρα 6 Μαΐου 2019 και τα τρία σχολεία (2Θ Νηπιαγωγείο, 2θεσιο και 8θεσιο Δημοτικό) θα λειτουργήσουν κανονικά.