Πορεία έργων υγρομόνωσης

Σας ενημερώνουμε ότι τα έργα υγρομόνωσης συνεχίζονται καθώς και η αντικατάσταση των διαβρωμένων φωτιστικών υπό την εποπτεία της τεχνικής υπηρεσίας του Πανεπιστημίου και ομάδας γονέων!