Απόφαση Γενικής Συνέλευσης

Ο Σύλλογος γονέων και κηδεμόνων εκπροσωπώντας το σύνολο των γονέων μετά από κατά πλειοψηφία απόφαση της Γενικής Συνέλευσης την 14η Απριλίου 2019, συναινεί, εφόσον το σχολικό έτος είναι διασφαλισμένο, να ανασταλούν τα μαθήματα έως και την Παρασκευή 19/04/2019 με σκοπό την αποκατάσταση των ζημιών του κτηρίου ώστε η λειτουργία του να είναι η δέουσα την 6/5/2019.