Ενημέρωση σχετικά με τη προσωρινή αναστολή λειτουργίας των σχολείων μας. Κατανοούμε την αναστάτωση κ