Μη λειτουργία του σχολείου αύριο Τετάρτη 10/4/2019

Σας ενημερώνουμε ότι τα σχολεία (Νηπιαγωγείο, 2θεσιο και 8θεσιο Δημοτικό) αύριο 10 Απριλίου 2019 θα παραμείνουν κλειστά για λόγους ασφαλείας.