Πορεία του έργου των κτηριακών παρεμβάσεων του σχολείου μας.

Την Δευτέρα 01/04/2019 πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον Αναπληρωτή Πρυτάνεως Οικονομικών, Προγραμματισμού και Εκτέλεσης Έργων Καθ. Χ Μπούρα κατόπιν αιτήματος του ΔΣ του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, σχετικά με την πορεία του έργου κτηριακών παρεμβάσεων στο Πειραματικό Σχολείο Πανεπιστημίου Πατρών. Το έργο εποπτεύει η Τεχνική Υπηρεσία του Πανεπιστημίου Πατρών και χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Στην συνάντηση συμμετείχαν ο Διευθυντής του 8 Θεσίου Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου Πανεπιστήμιου Πατρών, μέλη του ΔΣ του Συλλόγου μας, ο ανάδοχος του έργου και υπάλληλοι της Τεχνικής Υπηρεσίας του Πανεπιστήμιου. Ο κ Μπούρας μας διαβεβαίωσε ότι το έργο θα ολοκληρωθεί το αργότερο έως 15/05/2019 και ότι θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την διασφάλιση της ασφάλειας των μαθητών και δασκάλων του σχολείου. Αναμένεται ότι τις επόμενες μέρες οι εργασίες θα ενταθούν ακόμα και σε μέρες και ώρες διεξαγωγής των μαθημάτων. Δεδομένης της σημασίας του έργου για το σχολείο μας, και το περιορισμένο χρονικό διάστημα, είναι σημαντικό να δείξουμε όλοι και όλες κατανόηση για την προσωρινή ενόχληση και να εκτιμήσουμε τα μόνιμα οφέλη των παρεμβάσεων.»