ΕΚΤΑΚΤΟ - Μη υλοποίηση μαθημάτων την Παρασκευή 25 Ιανουαρίου 2019

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες.

οι Δ/σεις του Νηπιαγωγείου, του 2/θεσίου και 8/θεσίου Πειραματικών Σχολείων Πανεπιστημίου Πατρών, μας ενημέρωσαν ότι την Παρασκευή 25 Ιανουαρίου 2019 δεν θα υλοποιθούν μαθήματα και το σχολείο θα παραμείνει κλειστό, λόγω σοβαρής βλάβης σε αγωγό ύδατος.