Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση


Τη Δευτέρα, 5 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 18:30 θα πραγματοποιηθεί στο χώρο του Σχολείου μας Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων. Η Γενική Συνέλευση με βάση το Καταστατικό του Συλλόγου μας είναι το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο του Συλλόγου.

Ημερήσια Διάταξη Εκλογοαπολογιστικής Γενικής Συνέλευσης

1. Έγκριση του Διοικητικού και Οικονομικού Απολογισμού του Διοικητικού Συμβουλίου

2. Απόφαση για ημερομηνία διεξαγωγής αρχαιρεσιών για την ανάδειξη νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής, του αντιπροσώπου στη Σχολική Κοινότητα, των αντιπροσώπων στην Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων Δήμου Πατρέων

3. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής

4. Άλλα θέματα

Η συμμετοχή όλων κρίνεται αναγκαία.

Βάσει του Άρθρου 8 του Καταστατικού, η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία όταν κατά την έναρξη των εργασιών της συμμετέχει το 1/3 των ταμειακών εντάξει μελών του Συλλόγου. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν υπάρξει απαρτία, συγκαλείται νέα Γενική Συνέλευση, χωρίς άλλη ειδοποίηση, την αντίστοιχη ημέρα της επόμενης εβδομάδος, την ίδια ώρα, στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης, οπότε ευρίσκεται σε απαρτία με όσα μέλη είναι παρόντα.