Το Σχολείο μας στο έργο GAIA


Το σχολείο μας συμμετέχει για το νέο σχολικό έτος 2018-19 στο ερευνητικό έργο GAIA (http://gaia-project.eu, https://www.facebook.com/EUGAIAProject/), που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ερευνητικό πλαίσιο Horizon2020. Το έργο ασχολείται με θέματα εξοικονόμησης ενέργειας σε σχολικά κτίρια και συντονίζεται από το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (ΙΤΥΕ) «Διόφαντος».

Εν συντομία, μια υποδομή από αισθητήρες μέσα στις σχολικές αίθουσες επιτρέπει να έχουμε μια εικόνα των περιβαλλοντικών συνθηκών σε αυτές, μαζί με μετρητές κατανάλωσης ενέργειας για να βλέπουμε τη γενική ενεργειακή συμπεριφορά του κάθε σχολείου που συμμετέχει στο έργο.

Στο έργο συμμετέχουν σχολεία από την Ελλάδα, Ιταλία και Σουηδία. Στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχουν ενταχθεί στο έργο 21 σχολικά κτίρια (σε Πάτρα, Αθήνα, Καστοριά, Λευκάδα, Βόλο και Καστελόριζο) που συμμετέχουν στο έργο με εγκατεστημένη υποδομή. Τα δεδομένα που συλλέγονται είναι διαθέσιμα για να μπορούν να τα χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικοί στα μαθήματά τους κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Παράλληλα, είναι διαθέσιμο και ένα online παιχνίδι γνώσεων (http://gaia-challenge.com/).

Η εγκατάσταση έγινε από το ΙΤΥΕ Διόφαντος, χωρίς κανένα κόστος για το σχολείο καθώς ο εξοπλισμός παρέχεται από το έργο και οι συνεργάτες του ΙΤΥΕ εκτέλεσαν τις εργασίες για την εγκατάστασή του στο σχολείο.

Ευχαριστούμε το ΙΤΥΕ Διόφαντος για τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία!!!