Συμμετοχή του Σχολείου μας σε δεύτερο ERASMUS+


Σε ένα δεύτερο έργο ERASMUS+ συμμετέχει το Σχολείο μας, το έργο IMPACT - Identifying and motivating youth who mostly need physical activity (Προσδιορίζοντας και δίνοντας κίνητρα σε νέους που έχουν περισσότερο ανάγκη φυσικής δραστηριότητας), χρηματοδοτούμενου στο πλαίσιο του ERASMUS+ SPORT.

Του έργου ηγείται το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ενώ συμμετέχουν έξι κορυφαία Πανεπιστήμια στη Φυσική Αγωγή στην Ευρώπη (Ελλάδα, Ισπανία, Αγγλία, Γαλλία, Ιταλία, Τουρκία), δύο Υπουργεία Παιδείας (Ελλάδα, Τουρκία), μία Περιφερειακή Αρχή Εκπαίδευσης (Γαλλία), ένα Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ελλάδα), και τρεις Ενώσεις Φυσικής Αγωγής (Ευρωπαϊκή Ένωση Φυσικής Αγωγής, Γερμανική και Ιταλική). Μετά από έγκριση της Διεύθυνσης του Σχολείου, υποβολή και αξιολόγηση του σχετικού φακέλου από τον εκπαιδευτικό φυσικής αγωγής κ. Μιχάλη Κατσικαδέλη, το Σχολείο μας έχει ενταχθεί στο έργο που θα "τρέξει" από την επόμενη χρονιά. Το σχετικό πρακτικό του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής στο σύνδεσμο https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A7%CE%910%CE%9F%CE%9E%CE%9B%CE%94-%CE%93%CE%980?inline=true Μας γεμίζει υπερηφάνεια η επιτυχία αυτή καθώς το Σχολείο μας θα μετέχει από τη νέα χρονιά σε δύο έργα Erasmus+ πολλαπλασιάζοντας τα ερεθίσματα προς τα παιδιά μας. Θερμά συγχαρητήρια στον κ. Μιχάλη Κατσικαδέλη!!!