Αξιολογικός πίνακας υποψηφίων εκπαιδευτικών για απόσπαση στο Σχολείο μας


Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Σχολείου μας (http://dim-aei-patras.ach.sch.gr/?p=2237) ο αρχικός αξιολογικός πίνακας εκπαιδευτικών για απόσπαση στο Σχολείο μας κατά τη σχολική χρονιά 2018-2019. Στον πίνακα περιλαμβάνονται μόνο οι εκπαιδευτικοί που έχουν δηλώσει ως πρώτη προτίμηση το σχολείο μας.