Προκήρυξη του Διαγωνισμού για την αντιμετώπιση των προβλημάτων του Σχολείου μας


Δημοσιεύτηκε η διακήρυξη για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου "Επείγοντα Προβλήματα Λειτουργίας του κτηρίου Πειραματικού Σχολείου Πανεπιστημίου Πατρών" που αφορά στην αντιμετώπιση των προβλημάτων του Σχολείου μας.

Λήξη προθεσμίας υποβολής προσφορών στις 23 Ιουλίου 2018 και ώρα 10:00 π.μ. Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών στις 27 Ιουλίου 2018 και ώρα 10:00 π.μ.

Η περίληψη της διακήρυξης είναι διαθέσιμη στο σύνδεσμο https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%9A0%CE%A0469%CE%927%CE%98-%CE%A7%CE%99%CE%A4