Ανθρώπων Έργα


Την Τετάρτη, 30 Μαΐου 2018 άγνωστοι ανέβηκαν στην ταράτσα του Σχολείου μας για να μαζέψουν μεταλλικά αντικείμενα και εκτός των άλλων προκάλεσαν ζημιά στη διασύνδεση του Σχολείου μας με το διαδίκτυο κόβοντας την οπτική ίνα...

Για να μπορέσει να γίνει η κλήρωση της Πέμπτης, 31 Μαΐου 2018 το ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Αχαΐας γύρισε τη γραμμή σε ADSL.

Την Παρασκευή, 1 Ιουνίου 2018 η COSMOTE μετά από παρέμβαση και γονέως του Σχολείου μας αποκατέστησε τη ζημιά που κοστολογείται άνω των 3.500 €.

Με δεδομένη τη σημασία της διαδικτυακής σύνδεσης τόσο για τη διοικητική λειτουργία του Σχολείου και για το εκπαιδευτικό έργο που επιτελείται θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους όσοι συνέβαλαν στην ταχεία αποκατάσταση της ζημιάς!!!