Οριστικές καταστάσεις υποψηφίων μαθητών και μαθητριών σχολικού έτους 2018-2019


Έχουν δημοσιευθεί στις ιστοσελίδες του 8Θ και 2Θ Πειραματικών Δημοτικών οι οριστικές καταστάσεις υποψηφίων μαθητών και μαθητριών για τη σχολική χρονιά 2018-2019.

Η κατάσταση του 2Θ Πειραματικού Νηπιαγωγείου βρίσκεται στον ακόλουθο σύνδεσμο

http://dim-aei-patras.ach.sch.gr/?p=2171

Η κατάσταση του 8Θ Πειραματικού Δημοτικού βρίσκεται στον ακόλουθο σύνδεσμο

http://dim-aei-patras.ach.sch.gr/?p=2174

Η κατάσταση του 2Θ Πειραματικού Δημοτικού βρίσκεται στον ακόλουθο σύνδεσμο

http://dim-peir-patras.ach.sch.gr/feedback1.htm