Η επίδραση του φύλου και της ηλικίας στην πρόκληση τραυματισμών στο σχολικό περιβάλλον


Το Σχολείο μας συμμετέχει στο 26ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής που διεξάγεται στην Κομοτηνή στις 18-20 Μαΐου 2018, με προφορική παρουσίαση με τίτλο "Η επίδραση του φύλου και της ηλικίας στην πρόκληση τραυματισμών στο σχολικό περιβάλλον". Η παρουσίαση της εκπαιδευτικού του σχολείου μας κ. Αγγελικής Σαμαντά προκάλεσε έντονο ενδιαφέρον και προβληματισμό όσον αφορά στους τραυματισμούς των μικρών μαθητών και μαθητριών και τους τρόπους πρόληψής τους. Τα ερευνητικά δεδομένα συλλέχθηκαν κατά το σχολικό έτος 2015-2016 και την ευθύνη του ερευνητικού σχεδιασμού είχαν οι εκπαιδευτικοί μας κ. Μιχάλης Κατσικαδέλης και Μαρία Ναλμπάντη. Στη συγγραφή της μελέτης συμμετείχαν οι κ. Αριάδνη Κοκκινάκη, Ινές Τσέζου, Μαρία Παρούση και Αντιγόνη Κριπαροπούλου.

Η ανάλυση διακύμανσης για ανεξάρτητες μετρήσεις ως προς δυο παράγοντες (φύλο, ηλικία) έδειξε ότι δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική επίδραση στον αριθμό των τραυματισμών. Ωστόσο, οι μαθητές είχαν μεγαλύτερο ποσοστό τραυματισμών ανεξάρτητα από την ηλικία τους σε σχέση με τις μαθήτριες, κάτι που πιθανόν οφείλεται στο είδος της κινητικής δραστηριότητας που επιλέγουν καθώς και στη συμμετοχή σε αθλοπαιδιές.

Συγχαρητήρια σε όλους τους εκπαιδευτικούς μας για την ερευνητική τους δραστηριότητα!!!