Πρόσφατες Αναρτήσεις

Καταστάσεις Υποψηφίων Σχολικής Χρονιάς 2018-2019 - Δυνατότητα Διορθώσεων


Έχουν αναρτηθεί στις ιστοσελίδες του 8Θ και 2Θ Δημοτικού οι καταστάσεις υποψηφίων μαθητών και μαθητριών για τη σχολική χρονιά 2018-2019.

Η κατάσταση υποψηφίων για το 2Θ Νηπιαγωγείο βρίσκεται στο σύνδεσμο http://dim-aei-patras.ach.sch.gr/?p=2129

Η κατάσταση υποψηφίων για το 2Θ Δημοτικό βρίσκεται στο σύνδεσμο http://dim-peir-patras.ach.sch.gr/feedback1.htm

Η κατάσταση υποψηφίων για πλήρωση τυχόν κενών θέσεων στο 8Θ Δημοτικό βρίσκεται στο σύνδεσμο http://dim-aei-patras.ach.sch.gr/?p=2131

Το αμέσως επόμενο διάστημα και σε κάθε περίπτωση όχι μετά τις 24 Μαΐου 2018, οι γονείς και κηδεμόνες θα πρέπει να ελέγξουν με προσοχή τα στοιχεία των υποψηφίων, όπως αυτά αναρτήθηκαν στις καταστάσεις και στην περίπτωση κάποιου λάθους να προσέλθουν στο Σχολείο για να ζητήσουν τη διόρθωσή του.

Το Σχολείο θα έχει τη δυνατότητα να τροποποιεί , κατόπιν γραπτών αιτημάτων των γονέων, τα στοιχεία των υποψηφίων – εκτός του ΑΜΚΑ και του σχολείου προτίμησης, τα οποία θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: depps@iep.edu.gr .

Επισημαίνεται ότι μετά τις 24-5-2018, η Δ.Ε.Π.Π.Σ. δε θα δεχθεί αιτήματα – διορθώσεις επί της διαδικασίας εισαγωγής μαθητών μαθητριών στα Π. & Π.Σ. Οι τελικοί πίνακες με τα ονόματα των υποψηφίων θα αναρτηθούν στις 25-5-2018 και ώρα 13:00 αφού έχουν ολοκληρωθεί οι οποιεσδήποτε διορθώσεις.

  • Facebook Social Icon

© Copyright 2016 - Σύλλογος Γονέων. Proudly created with Wix.com

Επικοινωνία

Διεύθυνση

Οδός Διαγόρα

26504 Μαγούλα, Πάτρα