Ετήσια Σχολική Φωτογράφηση


Στις 16 και 17 Μαΐου 2018 θα πραγματοποιηθεί φωτογράφηση των μαθητών και μαθητριών του Σχολείου μας. Το κάθε παιδί που θα φωτογραφηθεί θα πάρει ένα δίφυλλο με την ατομική του φωτογραφία και τη φωτογραφία του Τμήματός του κατά τη σχολική χρονιά 2017-2018.

Για να φωτογραφηθεί κάποιο παιδί θα πρέπει να έχει συμπληρωθεί από το γονέα / κηδεμόνα η υπεύθυνη δήλωση, η οποία έχει αποσταλεί από το Σύλλογο Γονέων, και να έχει επιστραφεί στο Σχολείο ως τις 14 Μαΐου 2018.

Επίσης υπάρχει η πρόθεση βιντεοσκόπησης της Σχολικής Γιορτής λήξης του έτους που θα πραγματοποιηθεί στις 14 Ιουνίου 2018 στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών.