Σχολικό Συμβούλιο


Ο Σύλλογος Γονέων συμμετείχε την Παρασκευή, 30 Μαρτίου 2018, στο Σχολικό Συμβούλιο για το Β' τρίμηνο. Μείζον θέμα του Σχολικού Συμβουλίου το κτηριακό πρόβλημα του Σχολείου μας. Η εκπρόσωπος του Δ.Σ. του Συλλόγου Γονέων, Γενική Γραμματέας κ. Χρυσάνθη Γεωργιοπούλου-Τουλιάτου, παρείχε ενημέρωση σχετικά με τις ενέργειες και παραστάσεις του Συλλόγου Γονέων τόσο προς το Δήμο Πατρέων όσο και προς το Πανεπιστήμιο Πατρών για το εν λόγω θέμα. Επίσης ενημερώθηκε για τα θέματα ενδιαφέροντος των εκπαιδευτικών του Σχολείου και παρουσίασε μία σειρά από δράσεις στην υλοποίηση των οποίων προτίθεται να συμβάλει ο Σύλλογος.