Συνάντηση με τον Αναπληρωτή Πρυτάνεως κ. Μπούρα


Στις 28 Μαρτίου 2018 πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον Αναπληρωτή Πρυτάνεως Χρήστο Μπούρα και τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Μελετών του Πανεπιστημίου Πατρών Αχιλλέα Χαντζόπουλο σχετικά με τα προβλήματα του Σχολείου.

Στη συνάντηση μετείχαν από πλευράς Δ.Σ. Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων ο Πρόεδρος Ανδρέας Γιατράς και ο Ταμίας Αθανάσιος Καλογεράς, ενώ παρέστησαν και οι γονείς Κώστας Μπάρλας, Δημήτρης Αλεξανδρόπουλος, Γιόλα Δελμεκούρα, Ανδρέας Καζαντζίδης και Χάρης Τσίτσικας.

Ο Αντιπρύτανης ενημέρωσε το Δ.Σ. του Συλλόγου για την επιστολή υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 9844/27.03.2018 της Πρυτάνεως με αποδέκτες τον Υπουργό Εσωτερικών, τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, και τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδος με την οποία ζητείται έκτακτη χρηματοδότηση ύψους 150.000 € για την αντιμετώπιση των εκτάκτων προβλημάτων του Σχολείου μας. Στην επιστολή εκφράζεται η διαθεσιμότητα του Πανεπιστημίου Πατρών να συνεισφέρει στη λύση του προβλήματος, ώστε να μη διαταραχθεί η λειτουργία του Σχολείου.

Ο Αντιπρύτανης εξέφρασε την εκτίμηση ότι ο ταχύτερος τρόπος επίλυσης του προβλήματος είναι μέσω του Δήμου Πατρέων, ο οποίος διαθέτει εργαλεία όπως της απ' ευθείας αναθέσεως σε περίπτωση εκτάκτου ανάγκης, όπως αυτή που αντιμετωπίζει το Σχολείο μας, εργαλεία που δεν μπορεί να χρησιμοποιηθούν από το Πανεπιστήμιο. Για το σκοπό αυτό εξέφρασε τη διαθεσιμότητα του Πανεπιστημίου να συνεισφέρει προς την κατεύθυνσης μιας ολοκληρωμένης αντιμετώπισης των προβλημάτων τόσο του Σχολείου μας, όσο και των περιμετρικών οδών του Σχολικού Συγκροτήματος, αξιοποιώντας όλα τα διαθέσιμα μέσα ακόμη και της παραχωρήσεως προς το Δήμο Πατρέων.

Ο Σύλλογος Γονέων θα παρακολουθήσει εκ του σύνεγγυς την πορεία του αιτήματος της Πρυτάνεως και θα συνεισφέρει ενεργά στην προσπάθεια συνεννόησης Πανεπιστημίου Πατρών και Δήμου Πατρέων με στόχο την ευόδωση των προσπαθειών επίλυσης των προβλημάτων του Σχολείου μας πριν από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.