Ανασυγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου Συλλόγου


Σύμφωνα με το καταστατικό λειτουργίας του Συλλόγου και κατόπιν της παραιτήσεως του προέδρου κ. Γιώργου Κόλια σε σημερινή (21 Μαρτίου 2018) συνεδρίασή του, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:

- Ανδρέας Γιατράς, Πρόεδρος

- Χρυσάνθη Γεωργιοπούλου-Τουλιάτου, Γενική Γραμματέας

- Αθανάσιος Καλογεράς, Ταμίας

- Χρυσέλλα Κυριαζή, Αντιπρόεδρος

- Ελένη Τσιμά-Φωκά, Ειδική Γραμματέας

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον απερχόμενο πρόεδρο κ. Κόλια για τη συνεισφορά του στις δράσεις του Συλλόγου, τις πρωτοβουλίες του και την έμπνευση που παρείχε σε όλους.