Κοινή απόφαση Διευθυντή Εκπαίδευσης και Σχολικού Συμβούλου


Με την κοινή απόφαση του Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας κ. Ευάγγελου Πασσά και του Σχολικού Συμβούλου 1ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Αχαΐας κ. Νικολάου Δελέγκου, υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 3110/09.03.2018 της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τη λειτουργία του 2θεσίου και 8θεσίου Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου Πανεπιστημίου Πατρών.

Πιο συγκεκριμένα προβλέπεται η κατάρτιση από κοινού Εβδομαδιαίου Ωρολογίου Προγράμματος και Κοινού Ολοημέρου Προγράμματος, η κοινή έναρξη μαθημάτων και για τα δύο σχολεία, κοινός αριθμός διαλειμμάτων, κοινή ώρα διαλείμματος, κοινός χώρος πρωινής προσέλευσης και προσευχής, κοινός αύλειος χώρος, και κοινές εφημερίες εκπαιδευτικών.

Το Δ.Σ. του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων χαιρετίζει τη συγκεκριμένη απόφαση με την οποία αντιμετωπίζονται οριστικά, προβλήματα, όπως της ΜΗ λειτουργίας Ολοημέρου Προγράμματος του 2θεσίου Δημοτικού κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά, καθώς η απόφαση τείνει προς το συμφέρον των παιδιών και των δύο Δημοτικών και των οικογένειών τους.