Ταξίδι στη Λαϊκή μας Παράδοση


Την Τρίτη, 13 Μαρτίου 2018 τα παιδιά του 2θεσίου Δημοτικού πραγματοποίησαν εκπαιδευτική επίσκεψη στο Μουσείο Λαϊκής Τέχνης Δήμου Πατρέων και το Λύκειο Ελληνίδων Πατρών.

Στο Μουσείο Λαϊκής Τέχνης τα παιδιά ξεναγήθηκαν στην αίθουσα Χάνσεν του Παλαιού Δημοτικού Νοσοκομείου Πατρών και ήλθαν σε επαφή με περασμένες εποχές και στοιχεία της λαϊκής παράδοσης και τέχνης σχετικών με την καλλιέργεια της γης και την παρασκευή ψωμιού, την καλλιέργεια αμπελιού και την παρασκευή κρασιού και τσίπουρου, την κτηνοτροφία, την οικοσκευή, την επεξεργασία μαλλιού και την υφαντική.

Στο Λύκειο Ελληνίδων Πατρών τα παιδιά ήλθαν σε επαφή με στοιχεία της Ελληνικής παράδοσης, παραδοσιακές στολές, δημοτική μουσική και χορούς.

Συγχαρητήρια στην κ. Φωτεινή Μάνη, προϊσταμένη του 2θεσίου για την πρωτοβουλία!!!