Εκπαιδευτική Εκδρομή στην Αθήνα


Την Πέμπτη, 1 Μαρτίου 2018 το Σχολείο μας πραγματοποίησε εκπαιδευτική εκδρομή στην Αθήνα. Στην εκδρομή συμμετείχαν οι Δ', Ε' και Στ' τάξεις του 8θεσίου Δημοτικού και η Στ' τάξη του 2θεσίου Δημοτικού. Τα παιδιά επισκέφθηκαν την Ακρόπολη, το Μουσείο Μπενάκη και το Ελληνικό Κοινοβούλιο, όπου ξεναγήθηκαν στο κτήριο και παρακολούθησαν τη Συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής.