Η τσάντα στο σχολείο


Σε εφαρμογή σχετικής εγκυκλίου του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων το Σχολείο μας αποφάσισε την παραμονή της τσάντας των μαθητών του Δημοτικού στο σχολείο κατά τα ακόλουθα Σαββατοκύριακα: 26-28.01.2018, 23-25.02.2018, 23-25.03.2018, 27-29.04.2018, 25-27.05.2018. Για το μήνα Ιούνιο 2018 έχει οριστεί το Σαββατοκύριακο 08-10.06.2018 (8θέσιο) και 01-03.06.2018 (2θέσιο).

Σύμφωνα με το σκεπτικό της εγκυκλίου " η παραμονή της τσάντας στο σχολείο δεν αποτελεί μια συμβολική παρέμβαση, αλλά επιδιώκεται οι μαθητές και οι μαθήτριες να μην ασχολούνται με την προετοιμασία μαθημάτων κατά τη διάρκεια αυτού του Σαββατοκύριακου", ενώ επισημαίνεται ότι "η δράση υλοποιείται με σεβασμό στις ανάγκες της παιδικής ηλικίας,με γνώμονα την πολύπλευρη ανάπτυξη των παιδιών της σχολικής ηλικίας (συναισθηματική, κοινωνική και ψυχοκινητική) και με σκοπό να υποστηρίξει ουσιαστικά τον μειωμένο χρόνο δημιουργικής επαφής και επικοινωνίας γονέων –παιδιών".