Ενημερωτικό φυλλάδιο - Βασικοί κανονισμοί για την Επιτραπέζια Αντισφαίριση

Ο όμιλος αριστείας "Ανάπτυξη των Φυσικών και Συναρμοστικών Ικανοτήτων μέσα από την εκμάθηση του αθλήματος της Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης" με υπεύθυνο τον εκπαιδευτικό του Σχολείου μας Μιχάλη Κατσικαδέλη εξέδωσε ενημερωτικό φυλλάδιο με βασικούς κανονισμούς για το άθλημα της επιτραπέζιας αντισφαίρισης. Το φυλλάδιο μπορείτε να το κατεβάσετε από τον ακόλουθο υπερσύνδεσμο.