Ολοήμερο 2θεσίου - Ενημέρωση


Το σχολείο μας φέτος αντιμετωπίζει ένα σημαντικό πρόβλημα: τη ΜΗ λειτουργία ολοημέρου προγράμματος στο 2θέσιο δημοτικό.

Το πρόβλημα θα μπορούσε (έπρεπε) να έχει λυθεί καθώς ο αριθμός των παιδιών του 2θεσίου που έχουν εκδηλώσει σχετικό ενδιαφέρον ήδη από το περσινό καλοκαίρι υπερβαίνει τον ελάχιστο αριθμό (δέκα - 10) για λειτουργία ολοημέρου προγράμματος. Για την επίλυση του προβλήματος θα μπορούσε (έπρεπε) να έχει τοποθετηθεί ένας επιπλέον εκπαιδευτικός στο Σχολείο μας, πράγμα το οποίο ωστόσο ΔΕΝ έχει γίνει ακόμη.

Εναλλακτική λύση θα μπορούσε να είναι η λειτουργία κοινού ολοήμερου προγράμματος μεταξύ 8θεσίου και 2θεσίου κατ' εφαρμογή των διατάξεων περί συστεγαζόμενων σχολείων, λύση την οποία είχαν ζητήσει με επιστολές τους τα δύο σχολεία και για την οποία δόθηκε το πράσινο φως από τη Διοικούσα Επιτροπή Προτύπων Πειραματικών Σχολείων (ΔΕΠΠΣ), που ωστόσο επίσης δεν προχώρησε.

Αποτέλεσμα οι μαθητές και μαθήτριες του 2θεσίου να στερούνται του συγκεκριμένου δικαιώματος και οι οικογένειές τους να μην έχουν ρυθμίσει αποτελεσματικά, ήδη στην αρχή του Δεκεμβρίου, το οικογενειακό τους πρόγραμμα.

Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων έχει υπάρξει σε συνεχή επικοινωνία με τα δύο σχολεία και τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαϊας στην προσπάθεια να βρεθεί λύση, και έχει αποστείλει σχετικές επιστολές στη ΔΕΠΠΣ και πρόσφατα στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Στόχος των ενεργειών μας είναι να επιλυθεί το πρόβλημα από τις αρμόδιες υπηρεσίες και να δοθεί η δυνατότητα στα παιδιά του 2θεσίου να έχουν πρόσβαση σε ολοήμερο πρόγραμμα όπως ακριβώς συμβαίνει με τα συνολικά 830 ολιγοθέσια σχολεία της πατρίδας μας. Ζητάμε μετ' επιτάσεως την τοποθέτηση ενός επιπλέον εκπαιδευτικού στο Σχολείο μας που θα δώσει τη δυνατότητα επίλυσης του προβλήματος. Στηρίζουμε ωστόσο οποιαδήποτε άλλη λύση θα μπορούσε τυχόν να οδηγήσει σε λύση του συγκεκριμένου προβλήματος.