Εκδρομή Συλλόγου - Ανακοίνωση


Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους γονείς του Πειραματικού που έχουν ήδη δηλώσει τη συμμετοχή τους στην εκδρομή του Συλλόγου στις 10 Δεκεμβρίου 2017. Υπάρχουν ακόμη λίγες θέσεις για να συμπληρωθεί και το τρίτο λεωφορείο. Παρακαλούμε τους ενδιαφερομένους να επισπεύσουν την εκδήλωση ενδιαφέροντος συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα. Με τη συμπλήρωση και του τρίτου λεωφορείου θα λήξει η δυνατότητα συμμετοχής.

Η φόρμα δήλωσης συμμετοχής στο σύνδεσμο https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeA0CAon-rNBJddL64eXba_5dlJf8d_GLhnE55eFfqlq-S_tg/viewform