Το Σχολείο μας στο 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο eTwinning


Αποτελέσματα του έργου "Discovering Europe" (Ανακαλύπτοντας την Ευρώπη) που χρηματοδοτήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ παρουσιάστηκαν στο 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο eTwinning που πραγματοποιήθηκε στην Πάτρα στις 24-26 Νοεμβρίου 2017.

Το Συνέδριο με τίτλο "Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στα συνεργατικά σχολικά προγράμματα στην Π/θμια και Δ/θμια Εκπ/ση" διοργανώθηκε από την Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης eTwinning, το ΙΤΥΕ Διόφαντος, την Περιφερειακή Διεύθυνση Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Δυτ. Ελλάδας, την Ελληνική Ένωση για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση e-Δίκτυο, και τον Οργανισμό Ανοιχτών Τεχνολογιών – ΕΕΛΛΑΚ υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Το Σχολείο μας συμμετείχε με την ανακοίνωση "Folk Tales in Puppet Theater" (Λαϊκοί Μύθοι στο Κουκλοθέατρο) των εκπαιδευτικών μας Μαρίας Παρούση, Μαρίας Ναλμπάντη, Αριάδνης Κοκκινάκη, Δημητρίου Κουτσομητρόπουλου και Ινές Τσέζου.

Συγχαρητήρια σε όλους!!!