"Μαθαίνοντας με τις τέχνες"


Τα παιδιά της Στ τάξης του 8/θεσίου και η δασκάλα τους Ιωάννα Φλίγκου επί το έργον στο μάθημα της Φυσικής και στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου "Learning with the Arts" που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+

Μπράβο σε όλους!!!