Το δίκτυο ΤEACHERS4EUROPE στην καρδιά της Ευρώπης


Το δίκτυο Teachers4Europe πραγματοποίησε διήμερη επίσκεψη στις 16-17 Νοεμβρίου 2017 στην έδρα των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις Βρυξέλλες σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Οι εκπαιδευτικοί του δικτύου ξεναγήθηκαν στην έδρα του Ευρωκοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν/ επιμορφωθούν σε θέματα που αφορούν στις εφαρμοζόμενες εκπαιδευτικές πολιτικές σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και στις προοπτικές που σηματοδοτούνται από τη στρατηγική «Ευρώπη 2020». Στόχος της επίσκεψης η ανάπτυξη συμπράξεων και η ενδυνάμωση συνεργειών.

Στην ομάδα συμμετείχαν και οι "δικές μας" εκπαιδευτικοί Μαρία Ναλμπάντη, Ινές Τσέζου και Παρασκευή Παναγάκη.