Γενική Συνέλευση Συλλόγου


Πραγματοποιήθηκε στις 8 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 17:30 στο χώρο του Σχολείου παρουσία 35 μελών του Συλλόγου η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση.

Παρουσιάστηκε ο Διοικητικός και Οικονομικός Απολογισμός του έτους 2017. Έγινε συζήτηση για τις προσεχείς δράσεις του Συλλόγου. Συζητήθηκαν θέματα λειτουργίας του Σχολείου μας όπως το θέμα του Ολοημέρου, της Σίτισης των παιδιών του Ολοημέρου, θέματα επισκευών / υγρασίας του κτηρίου του Σχολείου.

Το Δ.Σ. του Συλλόγου ευχαριστεί όλους τους γονείς και κηδεμόνες για την παρουσία τους στη Γενική Συνέλευση, την εποικοδομητική συζήτηση και τις ιδέες και προτάσεις τους.