Γενική Συνέλευση Συλλόγου


Την Τετάρτη, 8 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 17:30 στο χώρο του Σχολείου θα πραγματοποιηθεί Τακτική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων. Η Γενική Συνέλευση με βάση το καταστατικό του Συλλόγου αποτελεί το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο του Συλλόγου με σκοπό τη συζήτηση, αντιμετώπιση και επίλυση θεμάτων που αντιμετωπίζει η σχολική μας κοινότητα.

Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1. Διοικητικός και Οικονομικός Απολογισμός του παρόντος ΔΣ για το έτος 2017

2. Εγγραφές νέων μελών - ετήσιες συνδρομές

3. Θέματα λειτουργίας σχολείου (ολοήμερο, καθαριότητα, υγρασία, κ.α.)

4. Προσεχείς δράσεις συλλόγου (ασφάλιση, Χριστουγεννιάτικο παζάρι, καρναβαλικό γκρουπ, εκδρομή, έλευση συγγραφέως, κ.α.)

5. Άλλα θέματα - συζήτηση

Η συμμετοχή όλων κρίνεται αναγκαία.

Βάσει του καταστατικού, Άρθρο 8, η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία όταν κατά την έναρξη των εργασιών της συμμετέχει το 1/3 των ταμειακώς εντάξει μελών του Συλλόγου. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν υπάρξει απαρτία, συγκαλείται νέα Γενική Συνέλευση, χωρίς άλλη ειδοποίηση, την αντίστοιχη ημέρα της επόμενης εβδομάδος, την ίδια ώρα, στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα ημερησίας διατάξεως, οπότε ευρίσκεται σε απαρτία με όσα μέλη είναι παρόντα.