Τρεις εκπαιδευτικοί του Σχολείου μας Ε.ΔΙ.Π. του Πανεπιστημίου Πατρών


Τρεις εκπαιδευτικοί που θητεύουν ή είχαν θητεύσει στο Σχολείο μας περιλαμβάνονται στον κατάλογο μεταταγέντων μονίμων υπαλλήλων σε θέσεις Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) του Πανεπιστημίου Πατρών. Πρόκειται για τις Νηπιαγωγούς Αντιγόνη Ντόκα και Αγγελική Βελλοπούλου και τον εκπαιδευτικό πληροφορικής Δημήτριο Κουτσομητρόπουλο. Και οι τρεις τους αγαπήθηκαν από τα παιδιά μας στην τρυφερή νηπιακή ηλικία αφ' ενός και σε όλη την πορεία τους στο Δημοτικό αφ' ετέρου, βοηθώντας την ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους, την μετάδοση γνώσεων και την καλλιέργεια ήθους. Τους ευχαριστούμε πολύ για όλες τις προσπάθειές τους, για την αφοσίωσή τους στο έργο τους, και τους ευχόμαστε καλή επιτυχία στις νέες τους θέσεις.