Υπηρεσία μεταφοράς μαθητών


Με βάση τον αριθμό των παιδιών που χρησιμοποιούν φέτος την υπηρεσία μεταφοράς προς και από το Σχολείο το κόστος διαμορφώνεται σε 520 € ετησίως ανά παιδί για τη διπλή διαδρομή και σε 400 € ετησίως ανά παιδί για τη μονή διαδρομή. Το ποσό θα πληρωθεί απ' ευθείας προς τον μεταφορέα (κ. Τζιμίκος) σε τέσσερεις δόσεις (Οκτώβριος, Δεκέμβριος 2017, Φεβρουάριος, Απρίλιος 2018).