Κλήρωση για συμπλήρωση κενών θέσεων 27ης Σεπτεμβρίου 2017


Έγινε σήμερα στο Σχολείο μας η κλήρωση για την πλήρωση των κενών θέσεων της Ε' και Γ' τάξης του 8/θεσίου Δημοτικού. Τα αποτελέσματα της κλήρωσης έχουν αναρτηθεί στον ιστότοπο του Σχολείου μας.

http://dim-aei-patras.ach.sch.gr/?p=2059