"Μαθαίνοντας με τις Τέχνες"


Το Σχολείο μας συμμετέχει σε ένα νέο έργο στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+. Το έργο είναι διετούς διάρκειας και έχει τίτλο "Learning with the Arts" - "Μαθαίνοντας με τις Τέχνες". Στο έργο υπάρχει συμμετοχή φορέων από τις ακόλουθες χώρες: Πολωνία, Ιταλία, Ελλάδα, Πορτογαλία, Φιλλανδία, Καταλωνία και Ρουμανία.