Μεταφορά μαθητών / μαθητριών για τη νέα σχολική χρονιά


Προκειμένου να προσδιοριστούν με ακρίβεια οι ανάγκες μεταφοράς μαθητών / μαθητριών κατά τη νέα σχολική χρονιά προσκαλούμε όλους τους ενδιαφερόμενους γονείς, που δεν το έχουν ήδη κάνει, να συμπληρώσουν τη σχετική φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος ξεχωριστά για κάθε παιδί μέχρι και την Τετάρτη, 6 Σεπτεμβρίου 2017

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeqsf1RzrXEdLPNUCXi-maEGRkjKRkh1kpZM7hYr1GVMVVZpg/viewform