Ασφάλεια στο Διαδίκτυο

Οι μαθητές της Ε' τάξης του 8θεσίου Δημοτικού και των Ε', Στ' τάξεων του 2θεσίου Δημοτικού ασχολήθηκαν με το θέμα της Ασφάλειας στο Διαδίκτυο. Αποτέλεσμα μια σειρά από καλαίσθητες αφίσσες σχετικά με τους κινδύνους ασφαλείας και τους τρόπους αντιμετώπισής τους.

Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά και τον εκπαιδευτικό πληροφορικής του σχολείου μας Δημήτριο Κουτσομητρόπουλο!!!