Ο Πανεπιστημιούλης και η Πειραματικούλα στην Ευρώπη

Δυο αδελφάκια, ο Πανεπιστημιούλης και η Πειραματικούλα, περιδιαβάζουν τα αξιοθέατα της Ευρώπης με τη βοήθεια του Δία, στο παραμύθι των παιδιών της Β' τάξης του 8/θεσίου Δημοτικού. Η δράση υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος Teachers for Europe.

Πολλά συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά της Β' Τάξης και στη δασκάλα τους Μαρία Ναλμπάντη!!!

http://dim-aei-patras.ach.sch.gr/?p=2003