Υπολογιστές, Κινητά, Διαδίκτυο


Τα παιδιά της Στ τάξης του σχολείου μας έφτιαξαν βίντεο σχετικά με το μάθημα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Η θεματολογία των βίντεο αντλείται από τον κόσμο των Υπολογιστών, των Κινητών τηλεφώνων και του Διαδικτύου.

Μπράβο σε όλα τα παιδιά και στον εκπαιδευτικό πληροφορικής του σχολείου μας Δημήτριο Κουτσομητρόπουλο!!!

http://dim-aei-patras.ach.sch.gr/?p=1967