Αναρτήθηκαν Προσωρινοί Πίνακες Υποψηφίων Μαθητών / Μαθητριών για τη νέα σχολική χρονιά


Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του Σχολείου μας οι προσωρινοί πίνακες υποψηφίων μαθητών / μαθητριών για τη νέα σχολική χρονιά 2017 - 2018. Συνολικά υποβλήθηκαν 98 αιτήσεις για το 2θέσιο Πειραματικό Νηπιαγωγείο, 124 αιτήσεις για το 8θέσιο Πειραματικό Δημοτικό (περιλαμβανομένων των αιτήσεων 25 παιδιών που φοιτούν στο συνδεδεμένο Πειραματικό Νηπιαγωγείο) και 10 αιτήσεις για το 2θέσιο Πειραματικό Δημοτικό. Η κλήρωση για την επιλογή των νέων μαθητών / μαθητριών θα γίνει στο χώρο του Σχολείου μας στις 31 Μαϊου 2017. Θα επιλεγούν 25 επί συνόλου 98 παιδιών στο 2θέσιο Νηπιαγωγείο, 25 επί συνόλου 99 παιδιών στο 8θέσιο Δημοτικό και 5 επί συνόλου 10 παιδιών στο 2θέσιο Δημοτικό. Καλή επιτυχία σε όλους!!!